FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कर्मचारी आवश्कता सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

स्वय‌सेवी सहजकर्ता अावश्कता सम्बन्धी सुआहाराको सुचना

दस्तावेज: 

अाठवीस नगरपालिकामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी एभरेषट क्लव दैलेखको सूचना ।

दस्तावेज: 

कर्णाली प्रदेश स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५