FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

साना सिचाँई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम स‌चालन गर्नको लागि प्रस्ताव आव्हानकाो सूचना

दस्तावेज: 

प्राविधिक कर्मचारीहरुकाो अन्तिम नतिजा प्रकाशन

सेवा करारको छाेटो सूचि प्रकाशन सम्बन्धी सम्बन्धि

सेवा करारमा कर्मचारी सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: