FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेवा करारको छाेटो सूचि प्रकाशन सम्बन्धी सम्बन्धि

सेवा करारमा कर्मचारी सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

आठबीस नगरालिकाको पुजिगत तर्फको बजेट आ व २०७६।०७७

दस्तावेज: 

एम आई एस अपरेटर फिल्ड सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: