FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिलबन्दि दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउपत्र अाब्हानकाे सुचना

दस्तावेज: 

माेटरसाइकल खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानकाे सुचना

दस्तावेज: 

सवारी साधन (एम्बुलेन्स) अापूर्ती सम्बन्धी सिलबन्धी दरभाउपत्र अाब्हानकाे सुचना

दस्तावेज: