तपाईलाई यो नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
59% (10 votes)
ठिकै
18% (3 votes)
सुधारको आवश्यकता
24% (4 votes)
Total votes: 17