FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रशासकीय भवन निर्माणको सच्याईएको आशयको सूचना ।

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

Notice for Financial Proposal Opening

रोजगार सहायक र प्राविधिक सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: