FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आठबीस नगरपालिकाको नगर प्रोफाइल ७७/७८ 10/28/2020 - 17:46 PDF icon Aathbish_Municipility Profile_Final.pdf
बास्केट फन्डको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि ७७/७८ 10/28/2020 - 17:41 PDF icon PC Final _______ ______ ___ ____ _____ ________ ________.pdf
पदाधिकारीहरुको आँचारसहिता २०७४ ७७/७८ 10/28/2020 - 17:40 PDF icon p.Final Padadhikari ko aachar sanhita.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाो विधेयक २०७४ ७७/७८ 10/28/2020 - 17:38 PDF icon p.Final Nyaiek Samiti.pdf
नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७७/७८ 10/28/2020 - 17:35 PDF icon p.Final Nagar Sava.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावलील २०७४ ७७/७८ 10/28/2020 - 17:34 PDF icon p.Final Karebivajan Niyemawoli.pdf
घ वर्गकाो निर्माण व्यवसायी इजाजत सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७७/७८ 10/28/2020 - 17:31 PDF icon p.Final Gha Barga ko.pdf
डोजर तथा लोडर संचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ ७७/७८ 10/28/2020 - 17:29 PDF icon p.Final Dozer & Loder nirdeshika.pdf
वातावरणमैत्री सडक निर्देशिका २०७६ ७७/७८ 10/28/2020 - 17:26 PDF icon p.Final _______ ______ _______ ___ __________ ___.pdf
कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७७/७८ 10/28/2020 - 17:24 PDF icon p. Final Kare sambadan.pdf

Pages