FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ढुगा गिट्टी वालुवाको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना

७९-८० 09/11/2021 - 10:12 PDF icon 4x22_Notice Rajkumar(1).pdf

Construction of Aathabis 15 Bed hospital Building को आर्थिक प्रस्तावन खोल्ने सम्बन्धी सूचना

७९-८० 09/02/2021 - 14:14 PDF icon 3x10_Notice Rajkumar.pdf

ढुगा गिट्टी वालुवाको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी सूचना

७९-८० 07/20/2021 - 13:47 PDF icon 4x22_Notice Sijapati.pdf

राकमकर्णालीमा ट्रमा सेन्टर सहितको अस्पताल निर्माणको डिपिआर निर्माण

७७/७८ 07/14/2021 - 11:37 PDF icon 4x15_Notice Sijapati (1).pdf

शिलबन्दि दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

७७/७८ 06/16/2021 - 15:03 PDF icon notice tendre 2078.02.12final (1).pdf

विधुतिय बाोलपत्र आब्हानको सूचना

७७/७८ 05/31/2021 - 12:14 PDF icon Notice Final 15 Beded Hospital final.pdf

विधुतिय बाोलपत्र आब्हानको सूचना

७७/७८ 03/16/2021 - 11:47 PDF icon notice 2077.12.03 seventh, truss bridge,nimayal road.pdf

विधुतिय बाोलपत्र आब्हानको सूचना

७७/७८ 03/12/2021 - 12:08 PDF icon विधुतिय बोलपत्र आब्हानको सूचना.pdf

विद्युतिय बोलपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 03/01/2021 - 16:23 PDF icon 16-Aathabis Municipality, Dailekh 5x23CC.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानकाे सूचना

७७/७८ 02/26/2021 - 10:17 PDF icon notice 2077.11.14 forth, cgi road sheet.pdf

विधुतिय शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

७७/७८ 02/02/2021 - 18:35 PDF icon tender.pdf

शिलबन्दि दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

७७/७८ 01/29/2021 - 10:38 PDF icon CamScanner 01-27-2021 13.38.pdf

पाता खरिद र औषधि सम्बन्धि विद्युतिय बोलपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 01/24/2021 - 16:40 PDF icon IMG_20210124_0001 (1).pdf

भवन निर्माण, सडक निर्माण, एक्सरे मेसिन र कम्प्युटर,प्रिन्टर्स र ल्याप्टप खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानकाे सूचना ।

७७/७८ 10/21/2020 - 12:09 PDF icon notice 2077.07.04 ebidding (1).pdf

शिलबन्दि दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

७७/७८ 10/12/2020 - 18:05 PDF icon शिलबन्दी.pdf

खरिद कारबाही रद्ध गरी पुन शिलबन्धदी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना ।

७६/७७ 06/12/2020 - 16:52 PDF icon notice fm new 2077.02.29.pdf

विधुतिय बाोलपत्र स्वीकृतीको लागि आशयको सूचना

७६/७७ 06/12/2020 - 16:48 PDF icon आशयको सूचना.pdf

शिलबन्दी बोलपत्रआव्हानको सूचना

७६/७७ 05/23/2020 - 14:24 PDF icon bolpatra notice - 2076.2.6.pdf

सूचना सूचना सूचना

७६/७७ 05/19/2020 - 09:28 PDF icon Notice 2077.02.06 (2).pdf

सडक निर्माण सम्बन्धी विधुतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 05/07/2020 - 18:19 PDF icon सडक निर्माण सम्बन्धी विधुतिय बोलपत्र आव्हानको सुचना.pdf

बोलपत्र आव्हानकाो सूचना

७६/७७ 03/06/2020 - 11:01 PDF icon bolpatra notice.pdf

शिलबन्दि दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

७६/७७ 03/03/2020 - 11:26 PDF icon combine notice sil bandi final.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र अाब्हानकाे सुचना

७५/७६ 01/08/2019 - 10:21 PDF icon राेड नेपाल.pdf

माेटरसाइकल खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानकाे सुचना

७५/७६ 12/27/2018 - 06:52 PDF icon tender.pdf

सवारी साधन (एम्बुलेन्स) अापूर्ती सम्बन्धी सिलबन्धी दरभाउपत्र अाब्हानकाे सुचना

७४/७५ 06/04/2018 - 13:42 PDF icon vehicle.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृतिका लागि आशयको सूचना

७४/७५ 05/30/2018 - 13:25 PDF icon aathabis.pdf

बाेलपत्र जमानत बारे अत्यन्त जरूरी सूचना

७४/७५ 05/28/2018 - 14:50 PDF icon notic.pdf

सोलार सेट, कम्प्युटर, प्रिन्टर सेट आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

७४/७५ 05/06/2018 - 19:45 PDF icon quoation.pdf

यान्त्रिक उपकरण आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना

७४/७५ 05/06/2018 - 19:41 PDF icon tender.pdf

शिलबन्दी बाेलपत्र अाब्हानकाे सुचना

७४/७५ 04/17/2018 - 11:50 PDF icon tender process.pdf