FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ढुगा गिट्टी वालुवाको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना

दस्तावेज: 

Construction of Aathabis 15 Bed hospital Building को आर्थिक प्रस्तावन खोल्ने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

ढुगा गिट्टी वालुवाको ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

राकमकर्णालीमा ट्रमा सेन्टर सहितको अस्पताल निर्माणको डिपिआर निर्माण

दस्तावेज: