FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिलबन्दि दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

दस्तावेज: 

भवन निर्माण, सडक निर्माण, एक्सरे मेसिन र कम्प्युटर,प्रिन्टर्स र ल्याप्टप खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानकाे सूचना ।

दस्तावेज: 

शिलबन्दि दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

दस्तावेज: 

खरिद कारबाही रद्ध गरी पुन शिलबन्धदी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना ।

दस्तावेज: